Handledning

Handledning och utbildning
Mia Isacsson

Sedan 1997 har jag utbildat chefer, ledningsgrupper,  personalgrupper samt erbjudit individuell coaching.  Jag har arbetat för bl.a. Astra Zeneca, Pharmacia, Vin & Sprit,
IFL, Etteplan och inom psykiatrin och socialtjänsten i Vallentuna,  Skarpnäck, Tumba, Haninge, Kungsholmen, Uppsala och Kista kommun.  Har varit handledare för Bellstasund Utredningscenter, ett privat utredningshem  för utvecklingsstörda med psykiska pålagringar i Upplandsväsby, sedan starten i  januari 2002. Har under 2007 haft handledning för ett HVB- hem i Uppland.  Under 2008 och 2009 har jag verkat som familjhehem.  Under åren 2005 till 2013 har jag bedrivit kursverksamhet på min egen anläggning –  Orkebo Gård för bl.a. chefer, ledningsgrupper, arbetsgrupper, föräldrar och ungdomar.  Sedan hösten 2013 erbjuder jag även mina tjänster på Spanska Solkusten – Malaga.  Mycket goda referenser finns.

Jag har tidigare utbildat mig till samtalspedagog, där jag stannade kvar som lärare några år.  Utbildningen vilar på systemteori, moderna relationsorienterade och onstruktivistiska teorier.  I Juni 2008 avslutade jag en ettårig KBT-utbildning.  Jag arbetar med ledarskap, bemötande, struktur, värderingar och  kommunikation hos personal och ledning, relationer till uppdragstagare och  uppdragsgivare samt stress och konflikthantering.
Kvaliteten i våra dagliga möten, är avgörande för klimatet och resultatet på arbetsplatsen.
Med hjälp av olika pedagogiska förhållningssätt och beprövade teorier kan vi bli medvetna
om oss själva och vad som händer när vi möter varandra. Att få en personalgrupp att verka
mot samma mål genom gemensamma förhållningssätt, reda ut konflikter,  få struktur i organisationen, se till att bra beslut omsätts i praktiken,  är ytterligare exempel på vad jag brukar arbeta med.
Ämnet är oändligt, men vill här bara ge er en liten inblick.
Jag berättar gärna mer vid en personlig kontakt.