Patanjali Yoga Sutras

Yoga är inte bara en träningsform utan ett sätt att skapa distans till vårt ego.

Här kommer jag att fördjupa mig lite till, men var och en lägger själv sin nivå på träningen. Det är viktigt att inte känna press på att utvecklas, varken på det fysiska, filosofiska, andliga eller psykiska planet. Ge dig själv tid, plats, utrymme och kärlek – det är det yoga handlar om.
Patanjali var en indisk filosof som levde kring Kristi födelse. Patanjali har skrivit ner 196  Yoga Sutras uppdelade i fyra kapitel. Dessa förklarar syftet med yogan. Här nedan kommer jag att beröra några av dem. Översättningarna skiljer sig lite åt, men jag har fokuserat på det som de har gemensamt.

Vi människor fastnar lätt i  avasana – olika mönster som ständigt upprepas. Ofta är vi inte alls medvetna om det och även när vi insett vad vi håller på med kan det vara svårt att åstadkomma en förändring. I yogan använder vi oss, utöver kroppsställningar, asanas, av olika sutras,  trådar, som hjälp för att bryta mönster t.ex.
Yogas: citta, vritti, nirodh – sinne, distorsion, förändring, form.
Tada drishtu swaroope (tada drashtu svarupe)  – då, sant jag, egen essens.
Min egen tolkning: Bli medveten om störningar i dina tankar, ändra riktning, forma om dem och du kommer  att hitta ditt sanna jag och bli din sanna natur. Dessa korta sutras innehåller en stor mängd information. Orden har ofta flera betydelser och de kan  läsas och tolkas både fram och baklänges. Vanligt är också att de innehåller flera uppmaningar som är förutsättningar för varandra. Tex. medvetenhet och meditation. För att uppnå medvetenhet krävs meditation- för att meditera krävs medvetenhet.

Lintu10Din självbild är lika påverkad av distorsion/störning  som det du betraktar utanför dig själv. Yoga eliminerar fel eller snedvridningar (vritti) som genereras av våra uppfattningar (chitta) och slutligen, ger det oss en tydlig bild av vår egen natur (draṣhṭu).
Samma situation kan uppfattas helt olika beroende på vem som betraktar den. För att hitta sanningen, skönheten i allt, måste vi sluta döma,  eliminera vår egen ”synvinkel”. Hemliga agendor passerar, som vi vet,  lätt under banderollen objektivitet. Ibland är agendan så hemlig att inte ens du själv är medveten om den! Jag erbjuder också coaching för att öka din medvetenhet och som hjälp till förändring. Yogan kan väcka tankar, känslor och frågor som det kan vara värdefullt att få sätta ord på. Jag är utbildad inom KBT, drama, relationsorienterad psykoanalys,  astrologi m.m.

Patanjali Yoga Sutras

Samadhipada
1:1
Atha yoganushasanam. Nu/här börjar yoga läras/läras ut. För att lära börja här och nu.
1:30
Nio hinder. (antaraya) sjukdom, tröghet, tvivel, vanvård, lättja, lust, blindhet, en brist på mål och obeslutsamhet .
1:41
När missuppfattningar har minimerats blir det som är föränderligt i människor klart som ren kristall. Upplevelser, den som upplevs och den som upplever smälter samman och fångar och reflekterar som prisman sin färg. Våra undermedvetna möts. Upplysning. samapatti

Sadhanapada
2:29
Det finns åtta grenar-  Astau Angani
1. Yama = respektera andra. Delas in i ytterligare 5 – se nedan.
2. Niyama = respekt för sig själv. Delas in i 5 ytterligare- se nedan.
3. Asana = kroppsställningar
4. Pranayama = andas, andningsteknik
5. Pratyahara = vänd sinnena inåt
6. Dharana = tankar
7. Dhyana = kontemplation, meditation
8. Samadhi = transformation

2:30
Yama
Ahimsa. Icke våld
Satya. Sanning. Sanning ska uttryckas om: 1. Det är sant 2. Inte våldsamt 3. Nödvändigt
Steya. Ta från här och där. Stjäla, Ta energi
Brhamacharya.  Din andliga väg. Medvetenhet om högre ideal
Aparigrh. Att aldrig ta det du inte behöver. Inte samla

2:32 Niyama
–  Shaucha. Renlighet, kroppsligt och mentalt
Santosha. Förnöjsamhet
Tapas. Självdisciplin
Svadhaya. Lär av dig själv
Iishvara- pranidhana. Acceptera ditt öde

Vibhutipada
Kapitel 3 Om resultat

Kaivalyapada
Kapitel 4 Om att bli fri

Ying-YangI yogan strävar vi efter balans mellan manlig och kvinnlig energi, yin och yang.

Hatha yoga- ett paraplybegrepp för all fysik yoga. Ha – sol     Tha – måne hatha yoga.  Föreningen av motsatserna skapar kraftfull dynamik. Hatha Yoga är alltså en förening mellan solens (Shiva/ maskulin) och månens (Shakti/  feminin) principer.