Yoga filosofi

Min ambition som yogalärare, ridlärare, medmänniska och coach
är att inspirera dig att upptäcka och utveckla din egen potential. Jag delar med mig av filosofier och annat som jag fått med mig på min resa genom livet. Sanning är ett subjektivt begrepp och jag överlämnar åt var och en att finna sin egen. I yogan gör vi det genom behärskning av asanas / rörelser i kombination med ökad medvetenhet om vårt varande (meditation). Jag är beredd att guida dig genom en kraftfull och omvälvande resa. Du väljer Din väg, jag önskar ödmjukast gå med dig en bit på vägen.

Patanjali Yoga TyresöVad kan yoga ge dig?
Ett liv fullt av lycka och hälsa.
Eliminerar stress.
Förbättrad resistens mot sjukdomar.
Ökad självmedvetenhet.
Föryngring av din kropp, din själ och ditt sinne.
Normalisera din vikt.
Öka din energinivå och produktivitet.
Öka din flexibilitet.
Möjlighet att förändra världen till det bättre

Historien om Tantra Yoga
För ca 3000 – 6000 år sedan vandrade människor runt och jagade sin föda. Det var ett hårt liv med provisoriska hem och hög barnadödlighet. Ett antal kvinnor bestämde sig för att de skulle stanna på en plats och bygga upp en bättre tillvaro. Detta blev starten på jordbrukskulturen. De byggde hus, odlade sin mat och kunde också börja hålla boskap. Det var ett matriarkaliskt samhälle. Det fanns fortfarande stammar som vandrade vida i kring, stammar styrda av män. De blev avundsjuka på den välfärd som matriarkatet åtnjöt, och började därför stjäla från, döda och missbruka dessa fredliga människor.

Det har genom åren förts många debatter om huruvida något matriarkaliskt samhälle har existerat. Tyvärr har en nidbild av ett omvänt patriarkaliskt samhälle infiltrerat debatten, där kvinnorna skulle missbruka sin makt för att trycka ner män. Det är inte vad som avses här, utan förekomsten av icke våldsamma, jämlika samhällen. Yoga handlar om att alla behöver hitta balans mellan sin manliga och sin kvinnliga energi. Yin och Yang. Det är den manliga energin som står för behovet av att hävda sig, slåss och använda sin kraft. En kraft som är bra om den används till bra saker för mänskligheten och inte mot andra människor. Det finns, så vitt jag vet, inga kvinnor som startat religioner- utan dessa har skapats av män för att få kontroll och makt. Och för Guds skull 😉 blanda inte ihop Gud med religion!!
En mer skämtsam historia (kanske sann?) förtäljer att för mycket länge sedan fick kvinnorna fritt välja sina män. De valde då hellre att dela på en respektfull, kärleksfull och spirituellt utvecklad man,  framför att ha en ”egen” sämre. Det blev på så sätt massa karlar över som ingen ville ha. Detta ledde till att männen var tvungna att införa regler om att varje man endast fick ha en kvinna, och hon skulle tillhöra honom.
yinyangEnligt historierna om dessa jämlika samhällen levde man fredligt och delade på de resurser som fanns, det fanns ingen anledning att roffa åt sig. Alla hjälptes åt att passa allas barn – det var ju, då som nu, inte helt lätt att vara säker på faderskapet. Det fanns ingen hierarki, och därmed inget behov av att trampa på någon. De insåg vikten av både manlig och kvinnlig energi och dess enorma potential när dessa  sammanstrålar i total kärlek utan ägande, vinning eller ego.

Yoga Gudö Haninge MiaTrots detta fann kvinnorna att människorna inte var lyckliga. De frågade sig varför? Likt alla välutvecklade forskare så formulerade de en frågeställning – Varför kan inte människan vara lycklig? Svaret var lika med X! Den okända faktorn.
De kallade den för OM / AUM / OHM

De utarbetade  en mall för att beskriva hur allt hänger ihop
Mall
Kontentan blev att problemet är tid! Vi lever i en önskan om att få bli mer och mer tillfredsställda och när vi väl blir det så går det ofta över snabbt och vi blir olyckliga för att det tagit slut. Alternativt så minskar upplevelsen av stimuli för snabbt. Den tredje chockladkakan är inte så god och det kittlar inte lika mycket när jag kysser min älskade för tusende gången.  Om vi trots allt ändå hittat lyckan, det perfekta jobbet, förhållandet osv så börjar vi må dåligt av rädsla att förlora det vi har. Tiden är lyckans fiende, eftersom det vi stävar efter är förgängligt. Yoga innebär att vara här och nu, att vara lycklig i stunden oavsett vad den innehåller. Att inse att livet går upp och ner. Det är våra värderingar som skadar oss, inte livet självt. Vårt ego gör sin  bedömning utifrån tid och då blir upplevelsen otrygg och smärtsam, vi tänker negativt och känner oss rädda och olyckliga. Härifrån kommer hela idén om KBT- terapi. I yoga kallar vi det avasana, ett mönster som repeterar sig själv omedvetet. När kvinnorna kommit fram till detta skapades yogan. En väg för att skapa distans till vårt ego.
Älska människor och använd saker istället för att älska saker och använda människor.