Unga ledare

Ledarutbildning för unga ledare inom kyrkan, idrotten, skolan och på ungdomsgården etc. är mycket uppskattat. ”Äntligen fick vi en riktigt bra utbildning” som en deltagare uttryckte det. Här får ungdomarna arbeta med att bli tydliga i sitt ledarskap genom fokus och övertygelse. De får lära sig att använda  sin energi för att fånga andras uppmärksamhet på ett positivt sätt.

Vi tar också upp:
Vikten av målfokusering för att komma dit man vill
Ledarens ansvar och skyldigheter
Etik och moral
Positiv förstärkning
Att sända och ta emot kommunikation
Samtalsnivåer,
Självkänsla och känslokontroll

Möjlighet finns, för de som önskar, att använda hästarna för att öka medvetenheten. Ledarskapsutveckling med hästar.

Arbetet sker utifrån det som deltagarna själva anser att de behöver, deras ålder och erfarenhet och utifrån hur deras unika  ledarsituiation ser ut. Deltagarna är i högsta grad med och skapar innehållet. Utbildningen är processorienterad och uppbyggd med
teori, diskussioner och praktiska övningar om vart annat. Både teori och övningar syftar till att spegla gruppens och individernas  olika beteenden, detta för att konkretisera och ge ”aha” upplevelser.  Målsättningen är att alla ska få med sig något som de kan använda i praktiken.

Välj vad som passar bäst – en utbildning på Orkebo Gård eller på er hemmaplan, en vardag, en helg eller kanske en hel vecka?
Välkomna att höra av er för förslag på upplägg och för en offert.