Ledarskapsutveckling

På Spanska solkusten- Malaga eller på Högdalens Gård i Stockholm.

middagbord

1997 startade jag företaget Medvetenhet, som arbetar med ledarskapsutveckling, personligutveckling, grupprocesser och kommunikation.

För att bli bättre- oavsett vad det handlar om – så behöver vi först bli medvetna. Om våra styrkor, begränsningar, rädslor och försvar. Jag arbetar med samtal, gruppövningar, dramatiseringar och föreläsningar för att tydliggöra kommunikation. Grunden för ett framgångsrikt ledarskap, på företaget,  som förälder, som partner och inte minst för personen själv – är förmågan att nå fram till andra och också kunna lyssna på dem.Företagsresor-till-Spanien

Hästarna ger oss en unik spegling på vår personlighet och hur vi uppfattas av andra. Ledarskapsträning med hästarna är en oslagbar öppning på en dag  tillsammans. Tack vare hästarna så förkortas  transportsträckan fram till väsentligheterna radikalt.

Läs mer