HUMAN projekt i Spanien

Iden, målsättningen för föreningen / klubben är att fungera som en språngbräda för människor så att de kan börja skapa sig ett bättre liv. Många hjälporganisationer fixerar människor i en beroendeställning istället för att hjälpa dem att bli fria, kreativa och framgånsrika. Det är såklart inte meningen att någon ska gå hungrig, men att ge någonting i utbyte för en måltid är en bra förutsättning för att skapa balans, respekt och lika värde. Att ge skickar signalen till universum att man befinner sig i ett överflöd. Då blir man en del av det naturliga, eviga energiflöde som vi alla har tillgång till. De bidragssystem vi har på många håll i världen – vissa bara ger och vissa bara tar emot – förstärker obalansen och stoppar flödet.

Målet är att alla som vill vara en del av klubben ska vara delaktiga i det gemensamma arbetet, alla kan bidra med något, efter sin förmåga. Alla ska inspireras att börja formulera en vision om vad man vill bli, vad man vill göra, hur man vill att sitt liv ska se ut i framtiden. För många kanske det är en tillräckligt stor utmaning att bara fundera på vad man skulle vilja. Att kunna skriva ner någon dröm på ett papper kan vara ett bra första steg. När man klarat av det, börjar arbetet med att ta reda på vad man behöver för att ta sig dit och sedan börjar man arbeta mot sitt mål. Små steg, alla i den för dagen bästa tänkbara riktningen. Nya mål och många utmaningar kommer att dyka upp längs vägen.

Klubbens arbete blir sedan att forma strukturer för att alla ska kunna få det stöd de behöver. En för alla, alla för en.

Medel för att kunna genomföra detta ska dels samlas in från de som har lite mer än vad de behöver just nu. Alla kan bidra med något. Information om hur man kan bidra kan spridas på nätet, sociala medier, lappar på stadens gator, på restauranger, en Facebook sida som beskriver vad föreningen gör etc. Tanken är också att försöka hitta personer och familjer som vill fungera som mentor, att hitta personer som kan erbjuda gratis utbildning, skapa samarbete med företag etc.

Starten blir en gemensam frukost varje vecka. (reklam för Cafe Artsenal) Alla medlemmar ska samverka och dela på arbetet. “Betalningen” för frukosten sker genom att man satsar på sin personliga utveckling, på den nivån man klarar av just för dagen. Alla kan bidra med något. Alla får information om hur föreningen är tänkt att fungera och kommer att bli erbjudna utbildning, coaching och föredrag.

Under frukostarna erbjuds hjälp med att skriva ihop en personlig presentation där man kan beskriva sin situation, vad man behöver hjälp med akut, vad man vill uppnå i framtiden och vad, vilka tjänster man själv kan erbjuda till omvärlden och inom föreningen. Dessa presentationer kan om man så önskar, ligga till grund för att försöka hitta någon som kan tänka sig att betala för att få dessa tjänster utförda. De kan också att vara underlag för att hitta en mentor. Varje medlem väljer hur ofentlig man vill vara, om man vill bli publiserad. Man kan även välja att vara anonym, använda ett alias.