Hästhantering och kommunikation – Att umgås med hästar

Hur kan du umgås med hästar på ett framgångsrikt sätt?
Föreläsning och diskussioner varvas med praktikpass.
Du får lära dig hur hästar kommunicerar, om hästars
sociala system, hur rangordning och ledarskap i flocken fungerar.
Du får veta hur hästen uppfattar dig och dina signaler, vilka egenskaper
som hästen värdesätter, respekterar och som är grunden i ditt ledarskap,
hur du ska berätta för hästen att du har för avsikt att vara ledaren och hur
du svarar när hästen ifrågasätter dig.

Häst & ryttarutbildning
Ytterligare frågeställningar som tas upp:
Hur kan ditt ledarskap förbättra din ridning?
Hur kan du öka säkerheten när du umgås med hästar? Hur kan du på bästa sätt hantera rädsla och osäkerhet? Hur kan du få hästen att sluta med sk. ”dumheter”? All teori omsätts i praktiken genom olika övningar, som syftar till att stärka din medvetenhet. Du får träna på: timing, mental samling, fokus, emotionell balans energi reglering, tydlighet, tryck och eftergift mm.
Du får inte bara lära dig vad du kan göra utan också när, hur och varför.
Kursledare:              Mia Isacsson               Elin Stjernholm